Նշեք ճիշտ տարբերակը:
 
Վերհիշելով կիսագնդերի վերաբերյալ ձեր գիտելիքները՝  նշեք թե աշխարհամասերից ո՞րն է միայն մասամբ գտնվում հարավային կիսագնդում: