Գրել մայրցամաքներն՝ ըստ տարածքի մեծության նվազող հաջորդականության. Հարավային Ամերիկա, Ավստրալիա, Հյուսիսային Ամերիկա, Աֆրիկա