Մուտքագրեք ճիշտ պատասխանը:
 
Հյուսիսային Ամերիկա մայրցամաքին ամենամոտը .... մայրցամաքն է: