Հետևյալներից ո՞ր մայրցամաքի տարածքով չի անցնում ո՛չ Գրինվիչի, ո՛չ \(180̊ \) միջօրեականը: