Ընտրեք ճիշտ պատասխանը:
 
Ո՞ր մայրցամաքի հարավային սահմանն է ավելի հեռու հասարակածից: