Գրիր ճիշտ պատասխանները:
 
Հին աշխարհի այդ երկու աշխարհամասերից առաջինի անվան հիմքում ընկած է փյունիկերեն արևածագ բառը, իսկ երկրորդի հիմքում՝ մի ցեղի անուն, որը բնակվել է այդ աշխարհամասում: Ըստ հաջորդականության նշեք առաջին և երկրորդ աշխարհամասերը
 
1.
 
2.