Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Միասնական մայրցամաքի տրոհումը մասերի 1Մ.
2. Մայրցամաքների բաշխումը ըստ կիսագնդերի 4Մ.
3. Մայրցամաքների որոշումը ըստ երկայնությունների 5Մ.
4. Աշխարհամասերի բաշխումը ըստ կիսագնդերի 3Մ.