Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ծաղկավոր բույսերի օրգանները: Արմատ Ծաղկավոր բույսերի օրգանները: Արմատ
2. Ընձյուղի կառուցվածքը և նշանակությունը: Ցողուն, տերև Ընձյուղի կառուցվածքը և նշանակությունը: Ցողուն, տերև
3. Ծաղիկ, պտուղ, սերմ Ծաղիկ, պտուղ, սերմ
4. Օրգանիզմը՝ որպես ամբողջական համակարգ Օրգանիզմը՝ որպես ամբողջական համակարգ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ծաղկավոր բույսերի հիմնական հատկանիշները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ծաղկավոր բույսերի հիմնական հատկանիշները: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
2. Ընձյուղի կառուցվածքն ու գործառույթները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ընձյուղի կառուցվածքն ու գործառույթները: Ընտրել ճիշտ տարբերակը
3. Արմատ: Արմատային համակարգ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Արմատ: Արմատային համակարգ: Նշել ճիշտ պատասխանները
4. Պտուղների տարատեսակները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պտուղների տարատեսակները: Ընտրել ճիշտ պատասխանները
5. Ծաղկի կառուցվածքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ծաղկի կառուցվածքը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
6. Արմատային համակարգի առանձնահատկությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Արմատային համակարգի առանձնահատկությունները: Ընտրել ճիշտ պատասխանները
7. Բողբոջների կառուցվածքային յուրահատկությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Բողբոջների կառուցվածքային յուրահատկությունները: Ընտրել ճիշտ տարբերակը
8. Բույսի օրգան համակարգեր: Բողբոջ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 3Մ. Բույսի օրգան համակարգեր: Բողբոջ: Նշել և ընտրել ճիշտ պատասխանները
9. Ընձյուղ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Ընձյուղ: Նշել ճիշտ պատասխանները
10. Պտուղների բազմազանությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պտուղների բազմազանությունը: Նշել և ընտրել ճիշտ պատասխանները
11. Բույսի գեներատիվ օրգաններ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Բույսի գեներատիվ օրգաններ: Ընտրել և նշել ճիշտ պատասխանները
12. Արմատային համակարգ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Արմատային համակարգ: Նշել և ընտրել ճիշտ պատասխանները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ծաղկավոր բույսերի կառուցվածքը» թեմայից 00:10:00 միջին 5Մ. Առաջադրանքներ «Ծաղկավոր բույսերի կառուցվածքը» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ծաղկավոր բույսերի կառուցվածքը» թեմայից 00:20:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ «Ծաղկավոր բույսերի կառուցվածքը» թեմայից
2. Ստուգողական աշխատանք «Կյանքի կազմավորման մակարդակները» թեմայից 00:25:00 միջին 23Մ. Առաջադրանքներ «Կյանքի կազմավորման մակարդակները» թեմայից