Հաշվի՛ր, թե որքա՞ն ժամանակ է ազդել \(F=\)21 Ն ուժը  \(m=\)8.5 կգ զանգվածով մարմնի վրա, եթե մարմինը արագության այդ ընթացքում v0\(=0\) -ից դարձել է  \(v=\)12 մ/վ:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝   վ-ի ընթացքում:
 
images (4).jpg