Թվարկվածներից ընտրի՛ր ճիշտ   պատասխանը.
 
Իմպուլսի չափման միավորը ՄՀ-ում
 
 
Untitledform.png