\(m\)\(=\) 5 կգ զանգվածով մարմինը ունի \(v\)\(=\)6 մ/վ արագություն և Eլր \(=\)1.29 կՋ մեխանիկական էներգիա: Որոշի՛ր Երկրի մակերևույթից մարմնի ունեցած բարձրությունը:
 
Ընդունել   g10մվ2

Պատասխան՝   Երկրի մակերևույթից մարմնի ունեցած բարձրությունը   մ է:
images (2) - Copy.png