Գունդն ազատ անկում է կատարում \(H\)\(=\)60 մ բարձրությունից:
 
Որոշի՛ր, թե Երկրից ի՞նչ բարձրության  վրա
մարմնի պոտենցիալ էներգիան \(2\) անգամ մեծ կլինի կինետիկ էներգիայից:

Պատասխան՝  մ բարձրության վրա մարմնի պոտենցիալ էներգիան \(2\) անգամ մեծ կլինի կինետիկ էներգիայից:  

 
images (46) - Copy.jpg