Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Կազմել նախադասություններ 1Մ.
2. Որոշել, թե ի՞նչ բարձրության կհասնի մարմինը 2Մ.
3. Որոշել սայլակների լրիվ մեխանիկական էներգիայի փոփոխությունը բախումից հետո 5Մ.
4. Որոշել թռչող մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիան 2Մ.