Ռեակտիվ ինքնաթիռի շարժիչը \(F\)\(=\)85000 Ն ուժով շարժում է \(m\)\(=\)25000 կգ զանգված ունեցող ինքնաթիռը:
 
Հաշվի՛ր, թե ի՞նչ արագացում ստացավ ինքնաթիռը թափ հավաքելիս, եթե դիմադրության ուժերը հաշվի չառնվեն:

 Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  մ/վ² :

images (12).jpg