Մանկասայլակը 9 Ն ուժի ազդեցությամբ  4 վ-ի ընթացքում ձեռք է բերում \(v\)\(=\) 4 մ/վ արագություն:
 
Որոշի՛ր, թե որքա՞ն է սայլակի զանգվածը, եթե նրա մեջ նստած երեխայի զանգվածը  mե \(=\) 8 կգ է:
 
Պատասխան՝ մանկասայլակի զանգվածը  կգ է:
 
скачанные файлы (3).jpg