Իրար հակադիր ուղղված F1 \(=\)30 Ն և F2 \(=\)10 Ն ուժերը մարմնին հաղորդում են a1 \(=\)2 մ/վ² արագացում:
 
Հաշվի՛ր, թե ի՞նչ a2 արագացումով կշարժվի մարմինը, եթե նրա վրա ազդող այդ ուժերը ուղղված լինեն նույն ուղղությամբ:

Պատասխան՝ եթե մարմնի վրա ազդող ուժերը լինեն նույն ուղղությամբ, ապա այն ձեռք կբերի  մ/վ² արագացում:
 
сложсил2 - Copy.png