\(m\ \)\(=\)20 տ զանգված ունեցող գնացքը շարժումը սկսելուց \(t\)\(=\) 20 վ անց ուներ \(v\)\(=\)7 մ/վ արագություն: Որոշի՛ր գնացքին արագացում հաղորդող \(F\) ուժի մեծությունը:
Պատասխան՝ գնացքին արագացում հաղորդող ուժի մեծությունը  կՆ է:

010101.jpg