Արգելակելիս \(m\)\(=\)3 տ զանգվածով ավտոմեքենայի վրա ազդում է Fշփ \(=\)7.8 կՆ շփման ուժ: Անցնելով \(S\)\(=\)60 մ ճանապարհ՝ այն կանգ է առնում:
 
Որոշե՛ք մեքենայի սկզբնական արագությունը:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:
Պատասխան՝ մեքենայի սկզբնական արագությունը  մ/վ է:

images (20).jpg