Քարշիչը դատարկ կցորդին հաղորդում է a1 \(=\)0.8 մ/վ² արագացում, իսկ բեռնվածին՝ a2 \(=\)0.2 մ/վ²:
 
Հաշվի՛ր, թե ի՞նչ արագացում կհաղորդի քարշիչը միմյանց կապված այդ կցորդներին, եթե նրա քարշի ուժը բոլոր դեպքերում էլ նույնն է:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ հարյուրերորդականի ճշտությամբ:

Պատասխան՝ կցորդներին հաղորդած արագացումը  մ/վ² է:

images (25).jpg