\(a=\) 0.1 մ/վ² արագացումով շարժվող բեռնատարի վրա հորիզոնական ուղղությամբ ազդում են Fք\(=\)7 կՆ քարշի ուժը, Fշփ\(=\)3 կՆ շփման ուժը և Fդ\(=\)1.5 կՆ օդի դիմադրության ուժը: Հաշվի՛ր, թե ի՞նչ զանգվածով բեռ պետք է բարձել բեռնատարին, որպեսզի նրա արագացումը դառնա a1\(=\)0.08 մ/վ²:
 
Պատասխան՝ բեռի զանգվածը պետք է հավասար լինի  տ:
 
images (31).jpg