Մի մարմնի զանգվածը Δm \(=\) 0.9 կգ-ով մեծ է մյուսի զանգվածից: Փոխազդեցության արդյունքում նրանք ստանում են a1 \(=\)0.4 մ/վ² և a2 \(=\)0.2 մ/վ² արագացումներ:
 
Հաշվի՛ր մարմինների զանգվածները:

Պատասխան՝
 
1.   կգ
 
2.    կգ
 
images0000000000000000000000000000.jpg