\(m\ \)\(= \)4 կգ զանգվածով մարմնի վրա սկսում են ազդել իրար հակադիր ուղղված F1 \(=\)21 Ն և F2 \(=\)40 Ն ուժեր: Գտի՛ր, թե ի՞նչ ճանապարհ կանցնի մարմինը \(t\)\(=\)4 վ-ի ընթացքում:
 
Պատասխան՝ մարմնի անցած ճանապարհը  մ է:
 
сложсил2 - Copy.png