Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի վրա ազդող անհայտ ուժը 1Մ.
2. Որոշել գեղասահորդներից յուրաքանչյուրի ձեռք բերած արագացումը 2Մ.
3. Որոշել մեքենայի սկզբնական արագությունը 3Մ.
4. Որոշել մարմնի արագացումը, եթե ազդող ուժերի ուղղությունները փոխվեն 3Մ.
5. Որոշել մարմնի ձեռք բերած արագացումը 1Մ.