Ջերմային շարժիչը՝ ջեռուցիչից ստանալով 85 կՋ ջերմաքանակ, սառնարանին տալիս է 29 կՋ ջերմաքանակ:  Հաշվի՛ր ջերմային շարժիչի ՕԳԳ-ն:

 
Պատասխանը կլորացրու՛ միավորի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ ջերմային շարժիչի ՕԳԳ-ն  % է:
 
скачанные файлы (2).jpg