Կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն`  կատարելով  նշում/նշումներ համապատասխան դաշտերում.
 
Դիզելային շարժիչը  
 
 
 
Diesel_Engine_(4_cycle_running).gif