Իրար են խառնել 7 կգ քարածուխ և 9 կգ սոճու չոր փայտ: Օգտվելով աղյուսակից՝
գտի՛ր ստացված խառնուրդի այրման տեսակարար ջերմությունը:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  i107 Ջ/կգ:
 
Screenshot_3.png