Ալյումինե ամանի մեջ լցված 45 կգ զանգվածով ջուրը պետք է տաքացվի 15 °C-ից մինչև 70 \(°C\): Դրա համար քանի՞ լիտր նավթ պետք է այրել, եթե համարենք, որ նավթի այրումից անջատված էներգիայի միայն 75 %-ն է ծախսվում ջրի տաքացման վրա:

Աղյուսակային մեծություններ՝ ջրի տեսակարար ջերմունակությունը \(4200\) Ջ/(կգ ·\(°C\)), նավթի այրման տեսակարար ջերմությունը  4.4·107 Ջ/կգ է, նավթի խտությունը \(800\) կգ/մ³:
 
Պատասխանը ներկայացրու լիտրով արտահայտված և կլորացրած մինչև հազարերորդականի կարգը:
 
Պատասխան՝  լ:
 
images (5).jpg