Ավտոմեքենան, շարժվելով 60 կմ/ժ արագությամբ, 51 կմ ճանապարհին ծախսում է 5 լ բենզին: Ավտոմեքենայի շարժիչի ՕԳԳ-ն 24 % է: Հաշվի՛ր նրա հզորությունը:

Աղյուսակային մեծություններ՝ բենզինի խտությունը \(700\) կգ/մ³, բենզինի այրման տեսակարար ջերմությունը \(4,6\)· 107 Ջ/կգ:
 
Պատասխանը \(ԿՎտ\)-ով արտահայտելուց հետո պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ, հաշվարկների ընթացքում  ստացված արագության՝ մ/վ-ով արտահայտված արժեքը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  կՎտ:

images564.jpg