Մարտենյան վառարանում, որի ՕԳԳ-ն 60 % է, հալեցին 36\(°C\)  ջերմաստիճանի 300 կգ երկաթ: Որոշի՛ր օգտագործված նավթի զանգվածը:
 
Աղյուսակային մեծություններ` երկաթի տեսակարար ջերմունակությունը՝ \(460\) Ջ/կգ \(· °C\),  երկաթի հալման տեսակարար ջերմությունը՝ \(27\)·104  Ջ/կգ, երկաթի հալման ջերմաստիճանը՝ \(1539\)\(°C\), նավթի այրման տեսակարար ջերմությունը՝ \(4,4\)·107 Ջ/կգ:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ: 
 
Պատասխան՝  կգ:
 
images (3).jpg