Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Ջերմային շարժիչներ: Ներքին այրման շարժիչներ 2Մ.
2. Որոշել ջերմամեքենայի ՕԳԳ-ն 2Մ.
3. Որոշել շարժիչի հզորությունը 4Մ.