15 րոպեի ընթացքում ի՞նչ աշխատանք է կատարում էլեկտրական զանգը, եթե այն միացված է 200 Վ լարման ցանցին, իսկ նրանով անցնող հոսանքի ուժը 2.5 Ա է:
 
diameter-75-mm-stainless-steel-font-b-electric-b-font-font-b-bell-b-font-Apply.jpg
 
 
Պատասխան՝   Ջ