Որքա՞ն է տվյալ միջավայրում 24 մ երկարությամբ էլեկտրամագնիսական ալիքի տարածման արագությունը, եթե աղբյուրի տատանման պարբերությունը 8\(·\)106 վ է:
 
Պատասխանը ներկայացնել տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ 106 մ/վ: