Ո՞վ է հոսանքակիր հաղորդչի՝ մագնիսական սլաքի վրա ազդեցության երևույթի  հայտնագործողը: