Որք՞ան է վակումում տարածվող 7 մ երկարությամբ էլեկտրամագնիսական ալիքի տատանումների պարբերությունը:
 
Պատասխանը ներկայացնել տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ 108 վ: