Օդում ռադիոալիքի երկարությունը 7 մ է, իսկ տարածման արագությունը մոտ \(300000\) կմ/վ:
 
Որքա՞ն է ալիքի հաճախությունը:
 
Պատասխանը արտահայտել ՄՀց-ով և ամբողջ թվի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  ՄՀց: