Հաշվիր 5α5β արտահայտության արժեքը ռադիաններով, որտեղ α-ն և β-ն առաջին քառորդի անկյուններ են, այնպիսին, որ cosα=32,cosβ=22
  
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը: