Գտիր cos2x=34 հավասարման արմատները, եթե տրված է, որ cosxբացասական է:
  
x=±i°+i°n,nZ