Գտիր արտահայտության արժեքը՝ cos(arccos0.3)+arccos(cos3π6)+arccos32
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնավորը: