Որոշիր a պարամետրի բոլոր արժեքները, որոնց դեպքում cosx=a+2 հավասարումը լուծում ունի:  
 
Ընտրիր պատասխանը գրելու փակագծերի տեսակը:
 
 
a;