Հաշվիր arccos32arccos32+arccos12+7 արտահայտության արժեքը:
  
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնավորը: