Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Անկյան քառորդը

Բարդություն հեշտ

1
2. Երեք անկյունների քառորդները

Բարդություն հեշտ

3
3. Սինուսի և կոսինուսի նշանները

Բարդություն հեշտ

2
4. Աստիճանային չափով տրված անկյան քառորդը

Բարդություն հեշտ

1
5. Պնդման ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

2
6. Պնդումներ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

2
7. Արտահայտության նշանը

Բարդություն միջին

3
8. Տանգենսի/կոտանգենսի նշանը

Բարդություն միջին

3
9. Որոշ անկյունների սինուսի և կոսինուսի նշանները

Բարդություն միջին

4
10. Անկյան քառորդը և թվի նշանը

Բարդություն միջին

4
11. Թվի նշանի որոշելը

Բարդություն միջին

3
12. Արտահայտության իմաստ ունենալը

Բարդություն բարդ

5
13. Տարբերության նշանը

Բարդություն բարդ

5
14. Անկյանը քառորդից կախված կոորդինատների արտադրյալը

Բարդություն բարդ

7
15. Սինուսի և կոսինուսի արժեքների համեմատում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար