Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Գումարի և տարբերության սինուսի և կոսինուսի բանաձևերը Գումարի և տարբերության սինուսի և կոսինուսի բանաձևերը:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պնդում անկյունների գումարի/տարբերության վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է լրացնել պնդման ձևակերպումը:
2. Արտահայտության պարզեցում և հաշվում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզեցնել և հաշվել արտահայտությունը:
3. Ճիշտ բանաձևի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևը:
4. Եռանկյունաչափական արտահայտության պարզեցում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Պետք է պարզեցնել արտահայտությունը:
5. Պնդումներ անկյունների գումարի և տարբերության սինուսի և կոսինուսի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը:
6. Արտահայտության արժեքի հաշվում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը:
7. Գումարի և տարբերության բանաձևերը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել գումարի և տարբերության սինուսի կամ կոսինուսի բանաձևերը:
8. Եռանկյունաչափական արտահայտության ձևափոխություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ձևափոխել եռանկյունաչափական արտահայտությունը:
9. Երկու արտահայտություններ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել երկու արտահայտությունների արժեքները:
10. Արտահայտության ձևափոխություն և արժեքի հաշվում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է պարզեցնել արտահայտությունը և հաշվել դրա արժեքը:
11. Հավասարման արմատը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է ընտրել հավասարման արմատը:
12. Համարժեք հավասարումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է ընտրել համարժեք հավասարումը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Գումարի և տարբերության սինուսն ու կոսինուսը» թեմայից 00:10:00 միջին 8.5Մ. Առաջադրանքներ գումարի և տարբերության սինուսի ու կոսինուսի բանաձևերի վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Գումարի և տարբերության սինուսն ու կոսինուսը» թեմայից 00:20:00 միջին 13.5Մ. Առաջադրանքներ գումարի և տարբերության սինուսի ու կոսինուսի բանաձևերի վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Գումարի և տարբերության սինուսն ու կոսինուսը» թեմայից 00:25:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ գումարի և տարբերության սինուսի ու կոսինուսի բանաձևերի վերաբերյալ: