Ընտրիր այն տարբերակը, որում արտահայտության արժեքը հավասար է 3-ի: