Գտիր 16π3 ռադ անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները:
 
Եթե որևէ արժեք գոյություն չունի, ապա գրիր «չկա»:
 
Պատասխան՝
 
tg16π3 \(=\)i 
ctg16π3 \(=\)ii