Ընտրիր 0-ի հավասար երկրաչափական արտահայտությունները: