Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հիմնական նույնությունը

Բարդություն հեշտ

3
2. Առաջին քառորդի անկյան սինուսն ու կոսինուսը

Բարդություն հեշտ

1
3. Սինուսի/կոսինուսի քառակուսին

Բարդություն հեշտ

1
4. Միավոր շրջանագծից դուրս կետը

Բարդություն հեշտ

1
5. Պնդումներ եռանկյունաչափական նույնությունների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
6. Տանգենսի/կոտանգենսի որոշելը

Բարդություն հեշտ

1
7. Արտահայտության արժեքը հաշվում

Բարդություն հեշտ

1
8. Միավոր շրջանագծի կետերի անհայտ կոորդինատները

Բարդություն միջին

2
9. Անկյան կոսինուսի քառակուսին

Բարդություն միջին

4
10. Եռանկյունաչափական առնչություններ (արժեքը 0)

Բարդություն միջին

1
11. Տանգենսի և կոտանգենսի արժեքների հաշվելը

Բարդություն միջին

2
12. Եռանկյունաչափական արտահայտություններ

Բարդություն միջին

1
13. Եռանկյունաչափական նույնություններ

Բարդություն միջին

1
14. 1-ի հավասար եռանկյունաչափական արտահայտություններ

Բարդություն միջին

1
15. Անկյան սինուսը/կոսինուսը

Բարդություն բարդ

5
16. Սինուսի/կոսինուսի և դրա քառակուսու արժեքները

Բարդություն բարդ

5
17. Անկյան քառորդը և կոսինուսը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար