Նշիր եռանկյունաչափական այն արտահայտությունները, որոնց արժեքը հավասար է 1-ի: