Որոշիր α երկրորդ քառորդի անկյան սինուսի արժեքը, եթե ctgα=68
 
Առաջին պատուհանում տեղադրիր նշանը: Կոտորակը մի կրճատիր:
 
Պատասխան՝ sinα=iii