Հաշվիր ctgx2-ը, եթե sinx=427 և xπ;3π2
  
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
  
Պատասխան՝