Հաշվիր sinx2+cosx2+1.6 արտահայտության արժեքը, եթե cosx=113 և x3π2;2π
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնորդականների կարգը:
  
Պատասխան՝